Контакты

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Тайманова 167 А

Телефоны:
+7 (727) 267-77-17, 386-78-63, 386-75-10

Бесплатная консультация

Введите Ваш e-mail или телефон для получения бесплатной консультации:

Информационный центр

Уведомление

 

Настоящим АО «Private Asset Management» во исполнение требований статьи 79 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», сообщает, что         01.08.2014 года уполномоченный орган утвердил Отчет об итогах размещения акций Общества по состоянию на 27.05.2014 года.

 

С уважением,

Председатель Правления                                                                                 Усеров Д.Е.

 

Осы арқылы «Private Asset Management» Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңның 79-бабында қарастырылған талаптарды  орындауға сәйкес, Қоғамның акцияларын 27.05.2014 ж. жылға дейін орналастыру қорытындылары туралы есебін уәкілетті органмен  01.08.2014 бекітілінгені туралы хабарлайды.

 

Құрметпен,

Басқама төрағасы                                                                                              Усеров Д.Е.